Diensten

 

Ontwerpen:

Haalbaarheidsanalyse en definitief ontwerp. 

Het ontwerpen en technisch uitwerken van bouwplannen is onze specialiteit. Naast nieuwbouw zijn wij tevens actief op het gebied van verbouwingen en uitbreidingen (zoals uitbreidingen, aanbouwen, garages, dakkapellen,  etc.).  Het ontwerpproces vangt aan met het opstellen van het programma van eisen, een haalbaarheidsanalyse en het maken van een schetsplan dat tot een voorlopig ontwerp leidt, en uiteindelijk kan worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het complete proces vindt plaats in nauw overleg met u als opdrachtgever. Hierbij maken wij gebruik van onze kennis op het gebied van welstandseisen, RO (ruimtelijke ordening) en op dat van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht). BouwstudiO ARHiZ adviseert u daarnaast uiteraard  over technische zaken.

 

Voorlopig ontwerp

In deze fase wordt er een ontwerp gemaakt, en eventuele alternatieve oplossingen, op basis van het programma van eisen. Daarna wordt bekeken welk ontwerp het beste aansluit bij uw wensen en uw budget. Het gekozen plan gaan we vervolgens verder uitwerken in o.a. gevel- en interieurimpressies zodat eenduidig duidelijk wordt wat het plan inhoudt. Ook worden de bouwkosten, volume en gebruiksoppervlakte bepaald voor het gekozen plan.

 

Definitief ontwerp

Na de akkoordbevinding van de welstandscommissie (voorlopig ontwerp - schetsplan) werken wij het plan technisch verder uit tot het niveau welk benodigd is om vervolgens bij de gemeente de aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen. Om de kwaliteit van onze ontwerpen te kunnen garanderen heeft BouwstudiO ARHiZ een uitmuntende expertise op het gebied van bouwvoorschriften.

 

Technisch ontwerp

In deze fase wordt het plan technisch uitgewerkt, vervolgens wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De technische uitwerking betreft het vastleggen van bouwtechnische-, installatietechnische-, en constructie-technische zaken in overleg met diverse adviseurs. Deze gegevens worden vastgelegd in de ‘bestektekeningen’ en bouwtechnische rapporten.

 

Tekenen:

Nieuwbouw, verbouw, renovatie

- definitief ontwerp

- bestektekeningen

- werktekeningen

- inmeten en digitaliseren van gebouwen

 

Vergunningsvrij bouwen

Met de laatste wijziginningen van de regelgeving en invoering van de WABO is in Nederland meer vrijheid aan de particulier/bouwer gegeven (vergunningsvrij bouwen). Met deze laatste wijzigingen is de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever – aannemer gelegd.

BouwstudiO ARHiZ kan u adviseren bij het vervaardigen van een compleet, in detail uitgewerkt plan, voor vergunningsvrij bouwwerk conform de bijlage II en bijlage III van BOR (Besluit Omgevingsrecht). Uiteraard vind deze plaats in nauw overleg met u als opdrachtgever. Daarbij kunt u bij ons terecht voor advisering op het gebied van Bouwbesluit, waarvoor wij plannen en tekeningen kunnen vervaardigen.

Berekenen:

Constructie  tekeningen

Wij maken constructie tekeningen  voor beton-, hout- en staalconstructies. Hierbij kan worden gedacht aan: stalen liggers, funderingsadvies, wapening, palen, stabiliteitsportalen en houten balklagen.

 

Bouwtechnische/bouwfysische berekeningen en tekeningen. De tekeningen en berekeningen worden door ons vervaardigd in het kader van de geldende regelgeving (Bouwbesluit). Bij de aanvraag om omgevingsvergunning eist de gemeente vaak aanvullende informatie zoals EPG, MPG, ventilatie- en daglichtberekeningen. In overleg met de opdrachtgever kan BouwstudiO ARHiZ ook hiervoor zorg dragen. Tevens maken wij de benodigde oppervlakte- en inhoudsberekeningen volgens het Bouwbesluit.